Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 06/02/2014
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESS INCUBATORS)

ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESSINCUBATORS )

 

Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, είναι τυποποιημένοι χώροι οι οποίοι δημιουργούνται για να παρέχουν ένα περιβάλλον που προσφέρει κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, για ένα χρονικό διάστημα ( 3 έως 5 ετών) διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες στη συνέχεια μετακινούνται σε δικούς τους επαγγελματικούς χώρους και τη θέση τους στη Θερμοκοιτίδα καταλαμβάνουν άλλες νέες επιχειρήσεις.

Οι Θερμοκοιτίδες εξυπηρετούν πολλαπλούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους αν ληφθεί υπόψη ότι μέσω αυτών διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση, κατά κανόνα, νέων καινοτομικών επιχειρήσεων (αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις εν δυνάμει νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων όπως αναφέρεται παρακάτω) σε χώρους όπου υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση και φροντίδα για την ελαχιστοποίηση των όποιων προβλημάτων και την απερίσπαστη επικέντρωση των αντίστοιχων μονάδων στο παραγωγικό έργο τους.

Μια Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων μπορεί πρακτικά να λειτουργεί συμπληρωματικά και προς τις δυο υποστηρικτικές κατευθύνσεις (νέων και εν δυνάμει επιχειρήσεων) ως εξής:

 

Α. Ως χώρος φιλοξενίας και υποστήριξης νέων επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα.

 

Στην περίπτωση αυτή η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων φιλοξενεί και υποστηρίζει επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα. Η συστέγαση στο χώρο θα έχει σαν αποτέλεσμα :

 
 • τη μείωση του κόστους έναρξης (start-up cost) για τις επιχειρήσεις
 • τη μείωση του χρόνου έναρξης λειτουργίας,
 • τη δικτύωση των επιχειρήσεων με οργανισμούς σχετικούς με την επιχειρηματικότητα (π.χ. Clusters, ETEAN, Τράπεζες και λοιπούς Χρηματοπιστωτικούς Φορείς) μεταξύ των φιλοξενούμενων επιχειρήσεων αλλά και με άλλες επιχειρήσεις,
 • την ανάπτυξη συνεργιών με άλλες επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα του παραγωγικού & συναλλακτικού κυκλώματος τους με κυρίαρχους στόχους την καινοτομία και την εξωστρέφεια. 
 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα από τη δικτύωση αλλά και την ανάπτυξη συνεργιών, κρίνεται σκόπιμη η, κατά περίπτωση, επικέντρωση της Θερμοκοιτίδας σε επιλεγμένους κλάδους που σχετίζονται επιχειρηματικά μεταξύ τους.

 

Στα πλαίσια της ένταξης των επιχειρήσεων στη Θερμοκοιτίδα, με στόχο τη ταχεία τους ανάπτυξη, προβλέπεται η παροχή συναφών υπηρεσιών. Συνοπτικά, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων θα προσφέρει στις επιχειρήσεις υπηρεσίες σε τρία επίπεδα :

1. Παροχή βασικών λειτουργικών υπηρεσιών σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (κατά κανόνα συνολικής επιφάνειας άνω των 2.000 τ.μ)

 •  Εξοπλισμένοι επιχειρηματικοί χώροι
 •  Κοινόχρηστοι χώροι (αίθουσα συσκέψεων, υποδοχή, φωτοτυπικό κέντρο   

      γραμματεία, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, εξυπηρέτηση πελατών και               προσωπικού επιχειρήσεων)

 •  Εκθετήριο προϊόντων/υπηρεσιών
 •  Αίθουσα συσκέψεων & συναντήσεων επιχειρήσεων
 •  Γραμματειακή υποστήριξη
 •  Παροχή βασικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
 •  Δυνατότητα παροχής σύγχρονων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Άλλες υπηρεσίες
 
2. Δικτύωση με ειδικούς συνεργάτες της Θερμοκοιτίδας για την κάλυψη ειδικών επιχειρησιακών αναγκών

3. Δικτύωση με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως:

 • Υπηρεσίες Χρηματοδότησης (υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικές συνεργασίες με Venture Capital, Τράπεζες, Επενδυτές, Επιχειρηματικούς Αγγέλους κ.α)
 • Υπηρεσίες Marketing (ανάπτυξη σχεδίων marketing, δικτύωση με εξειδικευμένες επιχειρήσεις προώθησης πωλήσεων και ενδυνάμωσης της εξωστρέφειάς τους)
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Γνώσης (δικτύωση με φορείς παραγωγής γνώσης του εσωτερικού και εξωτερικού για την αξιοποίηση καινοτομιών και την ανάπτυξη συνεργασιών).
 

Β. Ως κόμβος υποστήριξης για εν δυνάμει επιχειρηματίες και για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες λόγω οικονομικής κρίσης προσανατολίζονται :

 

-       σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους (νέα προϊόντα ή/και νέες αγορές)

-       σε ανάπτυξη καινοτομιών ή/και

-       στη διεθνοποίηση των εργασιών τους.

 

Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η προετοιμασία των εν δυνάμει ή υφιστάμενων επιχειρηματιών η οποία θα πραγματοποιείται μέσω:

 

-       της καθοδήγησης σε θέματα στρατηγικής και μάρκετινγκ

-       της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων

-       της ενημέρωσης για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

-       της προετοιμασίας του επιχειρηματικού τους σχεδίου

-       της προετοιμασίας για δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης

 

Επίσης, στην περίπτωση αυτή η Θερμοκοιτίδα θα λειτουργεί ως χώρος στον οποίο θα μπορούν οι επιχειρηματίες αυτοί να εκπαιδεύονται και να καθοδηγούνται για την προετοιμασία των επιχειρηματικών τους σχεδίων αλλά και την πραγματοποίηση των συναντήσεων τους. Στο χώρο θα υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι θα παρέχουν τη σχετική καθοδήγηση και οι επιχειρήσεις αυτές θα απολαμβάνουν και των προαναφερόμενων υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω (μέρος Α). -

 
 
© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team