Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 17/04/2014
ΤΑ ΨΥΧΡΑ ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAIN

Το Β.Ε.Α συμμετέχει ως εταίρος στο διευρωπαϊκό Πρόγραμμα MAIN (αρχικά από: MATERIAUXINTELLIGENTS που σημαίνει έξυπνα υλικά). Το αντικείμενο του προγράμματος, είναι ουσιαστικά, η εξεύρεση και καταγραφή, η πιστοποίηση και διάδοση της χρήσης των «έξυπνων υλικών» στη δόμηση, κυρίως των στεγών των κτιρίων και των μεγάλων επιφανειών (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, κ.λπ.). Στο πρόγραμμα, από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν επίσης, το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών (που έχει και την ευθύνη της επιστημονικής τεκμηρίωσης) και ο Δήμος Αχαρνών.

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΥΧΡΑ ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ:

Τα ψυχρά υλικά, είναι υλικά με νέα σύνθεση, χρώματα και αυστηρές προδιαγραφές, πιστοποιημένα από τα ισχύοντα μέχρι στιγμής αμερικανικά συστήματα πιστοποίησης, που έχουν διπλή ικανότητα: ψύχρανση των επιφανειών το καλοκαίρι και συγκράτηση θερμότητας το χειμώνα. Οι επιστημονικές μελέτες και οι εφαρμογές, γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (Cool Roofs Council), που στόχο έχει, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης αυτών των υλικών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για δεσμευτικές δράσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συνεχούς αύξησης της θερμοκρασίας και των φαινομένων περιβαλλοντικής καταστροφής, που παρατηρούνται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Τα υλικά που θα καταχωριστούν στη βάση του προγράμματος και θα πιστοποιηθούν ειδικά, θα λάβουν το «σήμα MAIN».

Το πρόγραμμα MAIN, λοιπόν, έχει σκοπό, να «ενώσει» με συνεργασία, τις περιοχές («εδαφικές νησίδες») της νότιας Ευρώπης, όπου θα βρει εφαρμογή η χρήση αυτών των «ψυχρών έξυπνων υλικών», με δράσεις πληροφόρησης, εκπαίδευσης και διάδοσης της χρήσης τους αλλά και εκπαίδευσης των επαγγελματιών (μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ενεργειακών επιθεωρητών, κατασκευαστών κ.λπ.,) οι οποίοι θα πιστοποιούνται ειδικά.

Ο ρόλος του Β.Ε.Α στο πρόγραμμα, σχετίζεται κυρίως με την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και με την  συνεργασία, για τη δημιουργία Οδηγού των διαθέσιμων σχετικών προϊόντων στην τοπική αγορά και  Οδηγού με τις επιχειρήσεις που θα τα εφαρμόσουν καθώς και με δημοσιεύσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, κ.λπ.

 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγιο, η συμπλήρωση του οποίου θα συμβάλλει σημαντικά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την τελική εφαρμογή πολιτικών υπέρ της χρήσης των ψυχρών υλικών, στην «εδαφική μας νησίδα».

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ «ΨΥΧΡΑ» ΥΛΙΚΑ- ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team