Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Έντυπα Αιτήσεων

Α/Α ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ
1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10,24
2 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΒΕΑ 0
3ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΒΕΑ 10,24
4 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5,12
5 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10,24
6 ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 10,24
7 ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΟΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 5,12
8 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 10,24
9 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 10,24
10 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 10,24

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν.

Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μόνο όταν έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας προς το Επιμελητήριο.

Επίσης για την απρόσκοπτη και καλύτερη εξυπηρέτησή σας, οφείλετε να αναγγέλλετε έγκαιρα στο Επιμελητήριο οποιαδήποτε μεταβολή  επέρχεται στην επιχείρηση (αλλαγή επωνυμίας, διεύθυνσης, τροποποιήσεις καταστατικού, στοιχεία επικοινωνίας κλπ).

Οι αιτήσεις είναι όλες σε μορφή .pdf ώστε να μπορείτε να τις διαβάσετε και να τις εκτυπώσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή και εκτυπωτή, χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα ασυμβατότητας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Acrobat Reader το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team